• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Rzeźba Matki Bożej Częstochowskiej

Rzeźba Matki Bożej Częstochowskiej

Od momentu rozpoczę­cia pan­demii w naszej ojczyźnie Zbig­niew Mazurek nasz parafi­anin rozpoczął rzeź­bi­e­nie kopii obrazu MB.

Częs­to­chowskiej z prośbą o ustanie tej zarazy. Płasko­rzeźba stoi przy głównym ołtarzu w naszej świą­tyni. Będzie tam stała do usta­nia pan­demii. Prośmy naszą Królową o opiekę nad nami. Po usta­niu zarazy obraz ten zna­jdzie godne miejsce przy naszym kościele.