• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jesteś tutaj:Start»Parafia

Informacje Ogólne

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

ul. Bochotnica 3
24-140 Nałęczów
tel/fax 0-81/501-40-11

Historia Kościoła i Parafii w Nałęczowie

Ustalenie dokładnej daty powstania parafii nie jest możliwe. W wykazach świętopietrza występuje tylko raz w 1350. Wtedy to proboszcz parafii św. Mikołaja w Lublinie, opłacił świętopietrze również od parafii Bochotnicy.

Kościół Parafialny

Pierwotny kościół, wspominany przez Jana Długosza, w Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, był drewniany. Następny, również drewniany, wystawił w 1593r Stanisław Samborzecki. Obecna świątynia p.w. św. Jana Chrzciciela została wybudowana w latach 1730-1772 z fundacji Felicjana z Targowisk Gałęzowskiego.

Cmentarz Parafialny

Założenie cmentarza wiąże się z powstaniem parafii w Bochotnicy, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1350 r. Przy kościele musiał być cmentarz dla grzebania zmarłych.

Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest radą IV kadencji. Działa na podstawie statutu. Została wyłoniona w wyborach powszechnych 21.10.2007 roku w oparciu o regulamin. 11 listopada 2007 r. nowo wybrani członkowie złożyli uroczyste ślubowanie, które zapoczątkowało obecną kadencję rady.

Duszpasterstwo w Sanatoriach

Styczeń 1982 roku - to początek pięknego dzieła na terenie parafii - duszpasterstwa
w sanatoriach Nałęczowa wśród ludzi chorych, korzystających z walorów tutejszego klimatu. Ksiądz Bp Bolesław Pylak poświęcił wtedy kaplicę w Sanatorium Rolniczym.
Pierwszym kapelanem został ówczesny proboszcz, ksiądz kanonik Aleksander Plewik.