• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXXIII Niedziela Zwykła 13 11 2022

XXXIII Niedziela Zwykła 13 11 2022

Małymi krokami zbliżamy się do końca roku liturgicznego.

Przyszła niedziela to Uroczys­tość Chrys­tusa Króla Wszechświata– ostat­nia niedziela przed Adwentem

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.

Serdecznie dzięku­jemy za indy­wid­u­alne ofi­ary składane na kościół.

Jeszcze w tym tygod­niu można składać u księży w zakrys­tii kartki wypomnikowe.

W dniu dzisiejszym z racji ogłos­zonego przez Papieża Fran­ciszka „ Dnia Ubogich” w całym koś­ciele odbywa się zbiórka do puszek na rzecz najbardziej potrzebujących.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

14.11. + Sułek Bro­nisława 5r., Mal­icka Zofia 2r., Bielak

Boże­nia 2r.

15.11.2022.+ Zgier­ski Mar­ian 5r.

16.11. + Wój­cik Fran­ciszek 4r., Dziekanowska Regina lr.

18.11. + Stępień Czesław 5r., Iży­cka Elż­bi­eta 4r., Jasińska

Krystyna lr.

20.11. + Fiut Piotr 3r., Pielak Alek­san­sra lr., Tarka

Sła­womir lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 14 Listopad

7:00 + Adam Czesława DĄBROWSCY

17:00 + Wiesława WIĘCK­OWSKA 7 r sm ++ z rodz

17:00 + Zofia 30 r sm Hen­ryk Mar­ian WÓJ­CIK ++ z rodz

WTOREK 15 Listopad

7:00 + Adam Czesława DĄBROWSCY

7:00 + Mał­gorzata GAJDZIŃSKA-​FIRYCH XXX

17:00 + Bro­nisława CISOWSKA int od mieszkańców bloku przy ul. Now­ick­iego 3

17:00 + Kacper GAJDA r sm

ŚRODA 16 Listopad

7:00 W int rodziny Romana o Boże błog, zdrowie opiekę MB dla niego i dzieci

17:00 + Leszek KOWALSKI

17:00 + Tomasz KUT­NIK int od mieszkańców os. Sienkiewicza

17:00 + Krzysztof ZUBRZY­CKI XXX

CZWARTEK 17 Listopad

7:00 + Anna WÓJ­CIAK int od Joanny Stel­mach z rodz

7:00 + Win­centy PACIOREK XXX

17:00 + Andrzej MĄCIK 2 r sm

17:00 + Alicja ++ KRĘGLÓW WOŁOSZYŃS­KICH CZARNECKICH

PIĄTEK 18 Listopad

7:00 + Bogusława SUSZ int od pra­cown­ików Liceum Plastycznego

7:00 + Krzysztof ZUBRZY­CKI int od Sióstr Służek z Promienia

17:00 + Danuta Zbig­niew CZERNIEC Zofia Jan PAŚNIK Elż­bi­eta CHUDEK

17:00 + Hen­ryk Agnieszka Józef BARTOŚ

17:00 + Za pole­canych w wypominkach

SOB­OTA 19 Listopad

7:00 + Kaz­imiera JAN­ICKA int od Pol­skiego Związku Dzi­ałkow­ców „rodzinne ogrody działkowe-​Wzórna”

17:00 + Bożena BIELAK 2 r sm Irena Jan Alicja Leszek ++ PONI­A­TOWS­KICH RYBAKÓW ZATORSKICH

17:00 + Zofia RZEŹNIK 11 r sm ++ RZEŹNIKÓW GWOŹDZIÓW

NIEDZIELA 20 Listopad

7:30 + Władysław 20 r sm Stanisława REJ­MAK ++ REJ­MAKÓW BYCZKÓW

9.00 + Józef Zofia ++ GĄSZKÓW FRANCZA­KÓW GIBUŁÓW

10:30 Dzięk-​błag w int Pauliny z racji urodzin o Boże błog i opiekę MB

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Stanisław BŁASZCZYK r sm ++ z rodz

18:00 + Jan MAR­CZYŃSKI Jan Bar­bara Czesław Halina ++ MAR­CZYŃS­KICH LEWTAKÓW