• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • IV Niedziela Wielkiego Postu — 26.03.2017

  Za tydzień w niedzielę w naszej parafii rozpoczniemy Rekolekcje Wielko­postne. Zaplanu­jmy sobie tak te trzy dni, byśmy znaleźli czas na spotkanie z Chrys­tusem w Jego Słowie, Sakra­men­cie Pokuty i Eucharys­tii. Więcej
 • 1

Aktu­al­ności

 • image

  Ziemia Katyńska

  W Niedzielę 26 marca 2017r. pod­czas uroczys­tej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny została przekazana ziemia z Katy­nia. Urna z tą Więcej
 • image

  Spotkanie Jasełkowe

  W uroczys­tość Trzech Króli dzieci ze Szkoły Pod­sta­wowej w Nałęc­zowie przed­staw­iły Jasełka. Więcej
 • image

  DEKO­RACJE

  Świąteczne deko­racje Koś­cioła parafi­al­nego św. Jana Chrz­ci­ciela. Więcej
 • 1