• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Odpust Św. Jana — 28 06 2015

  W ubiegły piątek rozpoczęły się wakacje. U progu waka­cyjnego czasu pamię­ta­jmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji. Nie zapom­i­na­jmy też o niedziel­nej mszy św. Przy­pom­i­namy o god­nym stroju w każdej świą­tyni mimo gorą­cych dni. Więcej
 • 1

Kance­laria Parafialna

czynna w dni powszednie
w godz. 8:009:00
oraz 17:0018:00 (czas letni)
i w godz. 8:009:00
oraz 16:0017:00 (czas zimowy)

W Poniedzi­ałki Kance­laria
jest nieczynna!

Aktu­al­ności

 • image

  Odpust Św. Jana

  W Niedzielę 28 czer­wca świę­towal­iśmy Uroczys­tość odpus­tową ku czci patrona Parafii Św. Jana Chrz­ci­ciela. Świę­towanie rozpoczęliśmy od mod­l­itwy i Mszy Więcej
 • image

  Nałęc­zowskie Diver­ti­mento

  21 czer­wca o godz. 15:30 w ramach Nałęc­zowskiego Diver­ti­mento w Koś­ciele Parafi­al­nym odbył się kon­cert kam­er­alny. Wys­tąpili: Agnieszka Tyrawska-​Kopeć — sopran, Więcej
 • image

  Oktawa Bożego Ciała

  11 czer­wca zakończyliśmy obchody Uroczys­tości Bożego Ciała. Po Mszy Świętej o 18:00 przes­zliśmy z pro­cesją Eucharysty­czną wokół Koś­cioła parafi­al­nego Więcej
 • 1