• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • II Niedziela Adwentu — 10.12.2017

  Już za tydzień w naszej parafii rozpoczniemy rekolekcje adwen­towe. Zachę­camy do mod­l­itwy w intencji rekolekcji, byśmy z radoś­cią przeży­wali nad­chodzące święta Bożego Nar­o­dzenia. Więcej
 • 1

Aktu­al­ności

 • image

  Msza za Ojczyznę

  W sobotę 11 listopada przy­pada 99 rocznica odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. O 10:30 została odpraw­iona Więcej
 • image

  Wszys­t­kich Świę­tych

  W Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych trady­cyjnie odbyła się na naszym cmen­tarzu kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków. Więcej
 • image

  Kon­cert

  29 października nasz Chór Parafi­alny Ars Can­tica wys­tąpił z kon­certem. Więcej
 • 1