• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • XI Niedziela Zwykła — 18.06.2017

  W najbliższy piątek obchodzić będziemy Uroczys­tość Najświęt­szego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obow­iązuje nas post. Również w tym dniu nastąpi zakończe­nie roku szkol­nego. Msza św. dla dzieci i młodzieży z naszej parafii na zakończe­nie roku szkol­nego odpraw­iona będzie w naszym koś­ciele o godzinie 8.00 Więcej
 • 1

Aktu­al­ności

 • image

  Oktawa Bożego Ciała

  Uroczystą Eucharys­tią z pro­cesją do czterech ołtarzy zakończyliśmy Oktawę Uroczys­tości Bożego Ciała. Więcej
 • image

  Boże Ciało

  Z Chrys­tusem uta­jonym w Najświęt­szym Sakra­men­cie wys­zliśmy w uroczys­tej pro­cesji na ulice Nałęc­zowa. Więcej
 • image

  Poświęce­nie Krzyża

  W piątek 2 czer­wca 2017 o godz. 19 został poświę­cony krzyż przy skrzyżowa­niu ulic Wier­cieńskiego, Więcej
 • 1