• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • XVI niedziela zwykła 21 7 2024

    Z wielką radoś­cią i satys­fakcją infor­mu­jemy parafian, że kon­serwacja i złoce­nie ołtarza głównego z naszego koś­cioła dobiegła końca. Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1