• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • XXVII Niedziela Zwykła — 08 10 2017

    Choć 39 rocznica wyboru Kar­dy­nała Karola Woj­tyły na Stolicę Piotrową wypada 16 października , Koś­ciół W Polsce już dzisiaj odd­aje hołd Wielkiemu Rodakowi Św. Janowi Pawłowi II. Przeży­wamy dzisiaj w całej Polsce Dzień Papieski. Jak co roku w tym dniu przed naszymi świą­ty­ni­ami i na naszych uli­cach spotkamy młodych ludzi ze spec­jal­nymi puszkami do których można złożyć ofi­ary na stype­n­dia dla młodzieży z ubogich rodzin. Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1