• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • III Niedziela Wielka­nocna — 15.04.2018

    Trze­cią niedzielę wielka­nocną Koś­ciół w Polsce przeżywa jako Niedzielę Bib­li­jną, która otwiera Tydzień Bib­li­jny pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świę­tym”. Jak kiedyś apos­tołowie, tak i my dziś módlmy się do Boga o tę samą Moc i Mądrość – o nowy dar Ducha Świętego, a także jak najczęś­ciej wsłuchu­jmy się w mądrość Bożego Słowa Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1