• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • XII Niedziela Zwykła — 19.06.2016

  W piątek zakończe­nie roku szkol­nego. Msza święta dla Szkół Nałęc­zows­kich o 8:00, w Sadurkach o 9:00. Zapraszamy . W przyszłą niedzielę przeży­wać będziemy w naszej parafii odpust ku czci patrona naszej świą­tyni Św. Jana Chrz­ci­ciela. Uroczysta Suma odpus­towa odpraw­iona będzie o godzinie 12.00. Więcej
 • 1

Aktu­al­ności

 • image

  Kon­cert

  W niedzielę 12 czer­wca w naszym koś­ciele parafi­al­nym św. Jana Chrz­ci­ciela w ramach Fes­ti­walu Spotkań Kul­tur CAPER LUBLI­NEN­SIS 2016 odbył Więcej
 • image

  Oktawa Bożego Ciała

  W czwartek 2 czer­wca zakończyliśmy Oktawę Bożego Ciała. Więcej
 • image

  Komu­nia

  W niedzielę 22 maja 2016 r., dzieci z klas 3 przys­tąpiły do 1 komu­nii. Więcej
 • 1