• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • XI Niedziela Zwykła — 17 06 2018

  W przyszłą niedzielę przeży­wać będziemy w naszej parafii odpust ku czci patrona tej świą­tyni Świętego Jana Chrz­ci­ciela. Uwaga!! Wyjątkowo W tym roku suma odpus­towa odpraw­iona zostanie o godzinie 17.00 i będzie połąc­zona z kon­sekracją ołtarza i pro­cesją Eucharysty­czną. Więcej
 • 1

Aktu­al­ności

 • image

  Prymicje

  6 maja w Koś­ciele Misyjnego Sem­i­nar­ium Duchownego Księży Wer­bistów w Pieniężnie przyjął święce­nia kapłańskie nasz Więcej
 • image

  Oktawa Bożego Ciała

  Uroczystą pro­cesją do czterech ołtarzy zakończyliśmy obchody Uroczys­tości Oktawy Bożego Ciała. Więcej
 • image

  Boże Ciało

  Z Chrys­tusem Eucharysty­cznym przes­zliśmy uli­cami naszego miasta, aby dać świadectwo wiary. Więcej
 • 1