• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 1

Aktu­al­ności

 • image

  Spotkanie Jasełkowe

  W sobotę 6 sty­cz­nia 2018 odbyło się dwudzi­este trze­cie spotkanie jasełkowe. W cza­sie Mszy św. Więcej
 • image

  Jasełka

  6 sty­cz­nia w cza­sie Mszy św. Jasełka przed­stawiły dzieci ze Szkoły Pod­sta­wowej w Nałęc­zowie z Więcej
 • image

  Zakończe­nie roku

  31 grud­nia o 18:00 była cele­browana uroczysta Msza Święta na zakończe­nie roku. Po mszy odbył Więcej
 • 1