• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXVIII Niedziela Zwykła 9 10 2022

XXVIII Niedziela Zwykła 9 10 2022

Za tydzień w niedzielę obchodzić będziemy kole­jny „ Dzień Papieski” Po mszach św. w całej Polsce zbier­ane będą ofi­ary do puszek na fun­dusz „ Dzieło Nowego Tysiąclecia” -

na stype­n­dia dla młodzieży zdol­nej ale ubo­giej. Pośpieszmy z ofi­arnym groszem.

Tak jak zapowiadal­iśmy dzisiaj przed koś­ciołami w archi­diecezji lubel­skiej rozprowadzane są „ papieskie kremówki” jako pomoc w dzi­ałal­ności młodzieży naszej archidiecezji.

Za tydzień po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania..

Przy­pom­i­namy, że na bocznych ołtarzach wyłożone są kartki wypominkowe. Wypełnione wyraźnie składamy do puszek tam sto­ją­cych lub u księży w zakrystii.

W dniu dzisiejszym w koś­ciele pol­skim odbywa się licze­nie wiernych. Prosimy o spoko­jne i powolne wychodze­nie z koś­cioła. Nie wychodz­imy przez drzwi od zakrystii.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

10.10. + Zdy­bel Mieczysław 1 r., Rych­licka Cecylia lr.

11.10. + Wój­ciak Hen­ryk 4r.

14.10. + Felińczak Maria 5r.

15.10. + Lusza­wska Ewa 1 r.

16.10.+ Michal­czak Jan 5r., Zieliński Witold 2r., Piecyk Zofia lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 10 Październik

7:00 + Cecylia RYCH­LICKA 1 r sm

7:00 + Józef RZEŹNIK XXX

18:00 + Bohdan SUSZEK int od mieszkańców osiedla Sienkiewicza

18:00 + Bar­bara MADE­JSKA int od wnuczki Julii

WTOREK 11 Październik

7:00 + Marek MACIĄŻEK int od kolegów z transportu

7:00 + Jóżef RZEŹNIK int od koleżanek i kolegów z technikum

18:00 + ks. Józef MYSZKIEWICZ Olga LESZCZYŃSKA

18:00 + Bohdan SUSZEK int od mieszkańców osiedla Sienkiewicza

ŚRODA 12 Październik

7:00 + Bog­dan GRO­CHOWSKI r sm ++ z rodz.

18:00 + Sła­womir TARKA int od mieszkańców bloku przy Par­tyzan­tów 14

18:00 + Bohdan SUSZEK int od mieszkańców osiedla Sienkiewicza

CZWARTEK 13 Październik

7:00 + Bogusława SUSZ int od rodz. Rzepków

7:00 + Leoka­dia ZIELIŃSKA XXX

18:00 + Edward KOWALCZYK

18:00 + Czesław MAZUREK 9 r sm Woj­ciech MAZUREK

PIĄTEK 14 Październik

7:00 + Jad­wiga CEBERA zd. SUDZIŃSKA

7:00 + Kaz­imiera JAN­ICKA int od pra­cown­ików szkoły podst. w Nałęczowie

18:00 + Zyg­munt GOSIK 40 r sm

18:00 ++ z rodz

SOB­OTA 15 Październik

7:00 + Ryszard KAMOLA int od rodz MARCZYŃSKICH

7:00 + Czesław BOJANOWSKI XXX

18:00 + Witold ZIELIŃSKI 2 r sm

18:00 + Ryszard WIJASZKA int od Anny i Ryszarda ZYCH

NIEDZIELA 16 Październik

7:30 + Wiesław HER­MAN 10 r sm Helena Piotr Hen­ryk HER­MAN Szczepan Helena WIJASZKA

9.00 + Irena Jan PARDYKA

10:30 + Justyna ZUBRZYCKA

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Jad­wiga RZĄD

19:00 + Teofila Edward KUJTKOWSKI