• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Pro­gram wiz­yty– Czwartek od godziny 9.00 Sadurki 1 ks. od Państwa Pakułów 1 ks. Od Państwa Maciąg 1 ks. Od lasu od Pana Kozaka

Od godziny 16.00 Nałęczów ul. Par­tyzan­tów 29,30 i 31

Piątek od godziny 9.00 Sadurki 1 ks. Przy drodze lubel­skiej od Państwa Dep­tów 1 ks. Od Miłocina od Państwa Bed­nars­kich 1 ks. Od Miłocina od Antopola od Państwa Chołodych Od godziny

16.00 Nałęczów Mod­rzewiowa 1 i Par­tyzan­tów 14.

W sobotę od godziny 9.00 Bochot­nica trady­cyjnie z trzech stron. Prosimy o pojazdy po księży

Od 28 grud­nia — od czwartku rozpoczniemy w naszej parafii wiz­ytę dusz­paster­ską zwaną kolędą. W roku ubiegłym pod­jęliśmy decyzję o kom­plek­sowej renowacji ołtarzy, chrz­ciel­nicy i ambony w naszym koś­ciele. Ołtarz św. Tekli powró­cił już do naszej świą­tyni. Ołtarz św. Józefa jest w trak­cie kon­serwacji i wróci na początku lutego przyszłego roku. Ołtarz główny zostanie roze­brany prawie w całości w lutym i powróci we Wrześniu.

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeżycia

Niedzielą dzisiejszą rozpoczy­namy w naszej parafii rekolekcje adwentowe.