• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»PIEL­GRZYMKA MIN­IS­TRAN­TÓW I LEK­TORÓW DO WĄWOLNICY

PIEL­GRZYMKA MIN­IS­TRAN­TÓW I LEK­TORÓW DO WĄWOLNICY

W sobotę, 15 czer­wca, nasi min­is­tranci i lektorzy

wzięli udział w X Ogólnopol­skiej Piel­grzymce Min­is­tran­tów » Lek­torów w Wąwol­nicy. Piel­grzymka rozpoczęła się Mszą Św. w Kęble pod prze­wod­nictwem Arcy­biskupa Józefa Górzyńskiego, Met­ro­pol­ity Warmińsko-​Mazurski wraz z Arcy­bisku­pem Stanisławem Budzikiem. Następ­nie nastąpit prze­marsz na błonie przy Sank­tu­ar­ium w Wąwol­nicy. Tam był posiłek i mnóstwo ○ atrakcji do wspól­nej rekreacji. Dzięku­jemy rodz­i­com za pomoc