• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy odpust ku czci Dziewicy i Męczen­nicy. Prośmy w mod­l­itwie św. Teklę o opiekę nad naszą parafią .

Za tydzień w niedzielę w naszej wspól­no­cie parafi­al­nej przeży­wać będziemy odpust ku czci św. Tekli

W najbliższy czwartek przy­pada święto Pod­wyższenia Krzyża świętego.

Na progu nowego roku szkol­nego Koś­ciół apeluje o to, aby udział w kat­e­chezie szkol­nej był pełen świadomego zaangażowania.