• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Dzisiaj w całej Polsce obchod­zony jest kole­jny Dzień Papieski.

Za tydzień w niedzielę obchodzić będziemy kole­jny „ Dzień Papieski” Po mszach św. w całej Polsce zbier­ane będą ofi­ary do puszek na fun­dusz „ Dzieło Nowego Tysiąclecia” -

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia odpustu ku czci Św. Tekli Dziewicy i Męczennicy.

Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy odpust ku czci Św. Tekli dziewicy i męczennicy.