• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

11 października we czwartek Papież Benedykt XVI w Watykanie wprowadzi Koś­ciół Powszechny w ROK WIARY. W parafi­ach naszej archi­diecezji ROK WIARY rozpocznie się 14 października w niedzielę. Ten dzień jest jed­nocześnie dniem wiz­y­tacji kanon­icznej naszej parafii przez Ks. Arcy­biskupa Stanisława Budzika.

Wchodz­imy w piękny miesiąc październik — miesiąc mod­l­itwy różań­cowej. Zachę­camy do udzi­ału w codzi­en­nej mszy św. wiec­zorowej połąc­zonej z nabożeńst­wem różań­cowym w dni powszed­nie o godzinie 18.00, a w niedzielę o godzinie 17.00. W kapl­icy w Sadurkach różaniec codzi­en­nie o godz. 16:00.

Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy odpust ku czci Św. Tekli Dziewicy i Męczen­nicy. Prośmy w mod­l­itwie patronkę naszej parafii o opiekę nad nami i całą wspól­notą parafialną.

Za tydzień w niedzielę 23 wrześ­nia w liturgii koś­cioła wspom­i­nać będziemy Św. Teklę– Dziewicę i Męczen­nicę — patronkę naszej świą­tyni. Z tej racji w tym dniu przeży­wać będziemy odpust ku czci tej świętej. Uroczysta suma zostanie odpraw­iona o godzinie 12.00. Wszys­t­kich parafian, kuracjuszy i gości serdecznie zapraszamy.